پیش غذا ها

لیست پیش غذاهای موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس

ردیف پیش غذا ها قیمت (ریال) - (IRR)Price Appetizers
1 سوپ سر آشپز 850.000 Chef's soup
2 سوپ روز 700.000 Soup of the day
3 سیب زمینی سرخ شده 900.000 French fries
4 سیب زمینی پنیری 1.200.000 Cheesy french fries

سالادها

لیست سالادهای موجود در رستوران و کافی شاپ هتل ستاره امپریال ارس

ردیف سـالادها قیمت (ریال) - (IRR)Price Salads
1 سالاد مخصوص امپریال 1.900.000 Imperial special Salad
2 سالاد سزار گریل 1.700.000 Grilled caesar salad
3 سالاد سزار سوخاری 1.800.000 Fried caesar salad
4 سالاد فتوش 1.200.000 Fattoush Salad
5 سالاد فصل 850.000 Season's salad
6 سالاد شیرازی 550.000 Shirazi salad
7 زیتون پرورده 550.000 Processed olive
8 زیتون سبز 450.000 Green olives
9 ترشی انگور 350.000 Pickled grapes
10 ماست 400.000 Yogurt

کبابی ها (بدون برنج)

لیست کبابی های بدون برنج موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس

ردیف کبابی ها (بدون برنج) قیمت (ریال) - (IRR)Price Kebabs
1 جوجه کباب مخصوص (250 گرم سینه مرغ با گارنیش روز) 1.900.000 Special chicken kebab
2 جوجه کباب رژیمی (250 گرم سینه مرغ با گارنیش روز) 1.900.000 Dietetic chicken kebab
3 زرشک پلو با مرغ (یک عدد ران یا سینه مرغ با برنج قالبی و گارنیش روز( 2.200.000 Cooked barberry rice with chicken
4 کباب کوبیده مخصوص (250 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی با گارنیش روز) 2.500.000 Special kebab
5 کباب کوبیده دو لایه (250 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و 100 گرم سینه مرغ چرخ کرده) 2.900.000 Two-layer kebab
6 کباب بختیاری مخصوص (125 گرم گوشت برگ گوسفندی و 125 گرم جوجه کباب با گارنیش روز) 3.500.000 Kebab Bakhtiari
7 کباب وزیری مخصوص (دو نفره) (یک سیخ کوبیده مخصوص و یک سیخ جوجه کباب با گارنیش روز) 4.100.000 Kebab Waziri (for two persons)
8 کباب سلطانی مخصوص (دو نفره) ( یک سیخ برگ مخصوص و یک سیخ کوبیده مخصوص با گارنیش روز) 7.000.000 Soltani kebab (for two persons)
9 برگ مخصوص (250 گرم فیله گوسفندی با گارنیش روز) 4.800.000 Tabriz sish kebab
10 کباب چنجه (300 گرم فیله گوسفندی با گارنیش روز) 5.900.000 Chenjeh kebab
11 شیشلیک (5 تکه شیشلیک گوسفندی با گارنیش روز) 8.500.000 Lamb chops
12 ماهی قزل آلا کبابی (یک عددماهی به وزن بیش از 500 گرم و گارنیش روز) 2.400.000 Barbecued Trout
13 ماهیچه گوسفندی ( 600 گرم ماهیچه گوسفندی با گارنیش روز) 5.400.000 Sheep muscle
14 سردست همایونی (سینی 4 نفره سردست با وزن حدود 2کیلو با 4 پرس برنج قالبی و گارنیش روز) 19.500.000 Homayouni chuck
15 سینی مجلل (سینی 4نفره با یک سیخ شیشلیک ، کوبیده ، جوجه ، برگ مخصوص و 4 پرس کته ) 19.500.000 Luxurious tray
16 سینی مخصوص (سینی 4نفره با یک سیخ کوبیده ، جوجه و یک عدد ماهی کبابی و برگ مخصوص و 3 پرس کته و یک پرس کته باقلا( 13.500.000 Special tray
17 سینی اقتصادی (سینی 4 نفره با یک سیخ کوبیده ، جوجه و یک عدد ماهی کبابی ، زرشک پلو و 2 پرس کته و یک پرس کته باقلا( 10.500.000 Economic tray
18 باقلا پلو 700.000 broad bean pilaf
19 چلو زعفرانی 600.000 Saffron pilaf

غذای ملل

لیست غذاهای ملل موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس

ردیف غذی ملل قیمت (ریال) - (IRR)Price International food
1 فیله استیک (300 گرم فیله گوساله با سبزیجات پخته و سس مخصوص) 4.900.000 Steak Fillet
2 ریبای استیک (400 گرم ریبای با سبزیجات پخته و سس مخصوص) 8.400.000 Rib-eye Steak
3 چیکن استیک (400 گرم سینه مرغ گریل با سبزیجات پخته و سس مخصوص) 3.400.000 Chicken Steak
4 چیکن اسکالوپ استیک (400 گرم سینه مرغ گریل با پنیر پیتزا و سبزیجات پخته و سس مخصوص) 3.600.000 Chicken Scallops Steak
5 چیزا مخصوص (400 گرم سینه مرغ سوخاری با پپرونی و پنیر پیتزا و سبزیجات پخته ) 3.700.000 Cheese chicken
6 جوجه چینی با سس تارتار (فیله مرغ آغشته به خمیر بنیه با سبزیجات پخته) 2.600.000 Chinese chicken with tartar sauce
7 پاستا پنه بیف آلفردو ( 120 گرم فیله گوساله با پنه و سس آلفرد و پنیر پارمسان) 2.600.000 Penne beef alfredo pasta
8 پاستا پنه چیکن آلفردو ( 120 گرم فیله مرغ با پنه و سس آلفردو و پنیر پارمسان) 2.200.000 Penne Chicken alfredo pasta
9 پاستا پنه فونگی (پنه با سس آلفردو و پنیر پارمسان) 1.600.000 Penne Fouangi pasta

نوشیدنی ها

لیست موشیدنی های موجود در رستوران و کافی شاپ هتل امپریال ارس

ردیف نوشیدنی ها قیمت (ریال) - (IRR)Price Drinks
1 موهیتو / لیموناد 600.000 Mojito \  Lemonade
2 آب گازدار 200.000 Sparkling water
3 نوشیدنی روز 600.000 Drink of the day
4 نوشابه و دلستر قوطی 200.000 Can Coca & Non-alcoholic beer
5 آب معدنی کوچک / بزرگ 100.000-150.000 Small/big drinking water
6 دوغ محلی تکنفره / پارچ 120.000-300.000 Local Dough(yoghurt drink)